Make your own free website on Tripod.com

KISACA

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE

PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ

 
Metin Kutusu: Çocuk hekimliği ayrı bir dal olarak ilk olarak 19. yüzyıl ortalarında kendini göstermiştir.  Bilinen en eski kuruluş 1769 da Londra’da kurulan çocuk dispanseridir. İlk çocuk hastanesi ise 1802 yılında Paris’te kurulmuştur. 
Nöroşirürji pratiğinde ise başta çocuk hastalar genel nöroşirürji disiplini içinde ele alınırken ilk kez Frank Ingraham, 1929 senesinde Boston Çocuk Hastanesi’nde bir pediatrik nöroşirürji ünitesi kurdu. Daha sonra Donald Matson ile birlikte ilk pediatrik nöroşirürji kitabını yayınladı. Bu girişimlerden sonra “pediatrik nöroşirürji” Kuzey Amerika’da ayrı bir disiplin olarak yaygınlaşmaya başladı.
Pediatrik nöroşirürjinin uluslararası organizasyonu ise ilk olarak 1969’da başlamıştır. Kenneth Schulman, Ernie Mathew ve Bennet Stein pediatrik nöroşirürji ile ilgilenenlerle yazışarak, 4. Dünya Nöroşirürji Kongresinde bir araya gelip, resmi bir pediatrik nöroşirürji birliği kurmayı önerdiler. 1970’de yasal yönleri tamamlanan dernek 1972’de Amerikan Pediatrik Nöroşirürji Birliği olarak ilk bilimsel toplantısını Cincinatti’de yaptı.
1972’de Anthony J Raimondi Dünya Pediatrik Nöroşirürji Birliği (ISPN) kuruluş hazırlıklarına başladı. İlk organizasyon toplantısını 1972’de Chicago’da, ilk bilimsel toplantısı ise 1973’de Tokyo’da Dünya Nöroşirürji Birliği’nin toplantısı ile birlikte yapıldı. Günümüzde ISP’nin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50’yi aşkın ülkeden 450’den fazla üyesi bulunmaktadır. ISP’nin kuruluşunu takiben Avrupa Pediatrik Nöroşirürji Birliği (ESPN) ve diğer ulusal birlikler (Japon, Fransız, Kore, İtalyan Pediatrik Nöroşirürji Birlikleri) kurulmuştur.
Pediatrik nöroşirürji konusunda yayınlanan ilk dergi 1975’de ISP’nin resmi yayın organı olarak A.J.Raimondi’nin editörlüğünde yayına başlayan “Child’s Brain” dergisidir. Bu dergi, 1985 yılından itibaren Child’s Nervous System adıyla yayınlanmaktadır.
Türkiye’de pediatrik nöroşirürjinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için bilimsel toplantılar ve çalışmalar yapılması, ulusal ve uluslararası katılımın arttırılması, ortak çalışmalar yapılması ve bu konuda eğitim çalışmalarına hız verilmesi amaçları doğrultusu ile Ağustos 1992 tarihinde Türk Nöroşirürji Derneği (TND) çatısı altında “Pediatrik Nöroşirürji Grubu” nun kurulması resmen kabul edilmiştir. Türk Nöroşirürjisinde ilk düzenli birlikteliği hayata geçirmiş olan nöroşirürjiyenler gurubu kimliğindeki “Pediatrik Nöroşirürji Gurubu” halen gelişimini sürdürmekte olup, 1997 yılından beri 3 er yıllık periyodlar halinde Türk Nöroşirürji Derneğine bağlı olarak “Pediatrik Nöroşirürji Kursları” nı düzenlemektedir.

 
Metin Kutusu: