Make your own free website on Tripod.com

 
Metin Kutusu:

 
Metin Kutusu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı’nda Pediatrik Nöroşirürji Disiplini ile İlgili Başlıca Özellikler:


1.	Mikrocerrahi Teknik:
Pediatrik olgulara cerrahi yaklaşımların büyük çoğunluğu çağın gerektirdiği mikrocerrahi teknik ile ameliyat mikroskobu kullanılarak yapılmaktadır.

2.	Nöroendoskopi:
Özellikle hidrosefali ve araknoid kist olgularında, şant cerrahisine alternatif olarak nöroendoskopik yaklaşımlar tercih edilmektedir. Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, nöroendoskopik akuaduktoplasti, endoskopik kist fenestrasyonu, multiloküle hidrosefalide endoskopik septostomi gibi yöntemler ile hastayı yaşam boyu şant taşımaktan ve şanta ait bir çok sorundan korumak ilkesi ile çalışılmaktadır. Ayrıca nöroendoskopi, mikrocerrahi tekniğe yardımcı olarak beyin tümörleri ve kistlerinin cerrahi yaklaşımlarına ameliyat mikroskobuna yardımcı (neuroendoscopy assisted microneurosurgery) olarak da kullanılmaktadır.

3.	Diğer Bilim Dalları ile Koordine Çalışma:
Konjenital disrafizm olgularında (meningosel, miyelomeningosel, lipomiyelomeningosel, gergin omurilik sendromu vd.) ilgili diğer bilim dalları ile (fizik tedavi, çocuk cerrahisi, çocuk hastalıkları, üroloji, göz, ortopedi, plastik cerrahi vd.) koordine olarak olguların multidisipliner takip ve tedavisi yapılmaktadır. Doğumsal olarak sinir sisteminin yanısıra diğer organ ve vücut bölgelerinde de birtakım hastalıklar ve etkilenmeler olan bu hastalara tam anlamı ile sahip çıkmak ve tedavi etmek amacı ile ilgili birimler oldukça iyi bir işbirliği içerisinde hareket etmekte ve beyin cerrahisi de bu işbirliğinin merkezinde yer almaktadır. 

4.	Kraniyofasyal Cerrahi:
Çocukluk çağına ait kafatası ve yüz-kafatası bozukluklarına yaklaşımda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Pediatrik Nöroşirürji Disiplini ile Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı arasında uyumlu bir işbirliği söz konusudur.