Make your own free website on Tripod.com

PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ DİSİPLİNİ ÇERÇEVESİNDE

TAKİP VE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR

 
Metin Kutusu: Pediatrik olgulardaki sinir sistemi ve onu çevreleyen yapılara ait travma ve yaralanmalar
Kafa travmaları
Kraniovertebral bileşke travmaları
Vertebral kolon ve spinal kord travmaları
Periferik sinirlere ait travmalar

Pediatrik olgulardaki sinir sistemi ve onu çevreleyen yapılara ait konjenital hastalıklar
Kraniyosinostoz
Ensefalosel
Chiari Malformasyonları
Konjenital kraniovertebral bileşke anomalileri
Meningosel
Miyelomeningosel
Lipomiyelomeningosel
Ayrık omurilik malformasyonları
Dermal sinüs
Gergin omurilik sendromu

Pediatrik olgulardaki beyin omurilik sıvısı ile ilişkili hastalıklar
Hidrosefali
Konjenital araknoid kistler
Dandy Walker Malformasyonu

Pediatrik olgulardaki sinir sistemi ve onu çevreleyen yapılara ait tümöral hastalıklar
Kafatasına ait tümörler
Beyin, beyin sapı ve beyincik yerleşimli tümörler
Optik sinir tümörleri
Omurga ve omurilik yerleşimli tümörler
Periferik sinirlere ait tümörler

Pediatrik olgulardaki sinir sisteminin damarsal hastalıkları
Beyin yerleşimli vasküler malformasyonlar
Omurilik yerleşimli vasküler malformasyonlar

Pediatrik olgularda epilepsinin cerrahi tedavisi
Lezyona yönelik cerrahi girişimler
Nöbetin yayılmasına veya ortaya çıkmasına yönelik engelleyici girişimler

Pediatrik olgulardaki sinir sisteminin cerrahi tedavi gerektiren enfeksiyon hastalıkları
Beyin abseleri
Ventrikülit ve ampiyem
Vertebral kolon ve spinal kordu etkileyen enfeksiyonlar

Pediatrik olgularda spastisitenin cerrahi tedavisi
Pompa yerleştirilmesi
Omurilik düzeyinde cerrahi girişimle spastisitenin giderilmesi

 
Metin Kutusu: