Make your own free website on Tripod.com

PROF.DR.SAVAŞ CEYLAN

YAYINLAR

Yurt Dışı

 1. Ceylan S, Kalelioglu M, Akturk G, Akturk F, Ceylan S. Medical treatment of acute spinal cord injuries. Res Exp Med (Berl). 1990;190(2):111-9.

 2. Candan S, Kalelioglu M, Ceylan S, Koksal I: Otogenic brain abscess with pneumocephalus. Infection. 1990 May-Jun;18(3):191-2.

 3. Kalelioglu M, Ceylan S, Koksal I, Kuzeyli K, Akturk F.:Brain abscess caused by Brucella abortus and Staphylococcus aureus in a child. Infection. 1990 Nov-Dec;18(6):386-7.

 4. Ceylan S, Ilbay K, Kuzeyli K, Kalelioglu M, Akturk F, Ozoran Y: Intraventricular meningioma of the fourth ventricle. Clin Neurol Neurosurg. 1992;94(2):181-4.

 5. Ceylan S, Ilbay K, Baykal S, Ceylan S, Sener U, Ozmenoglu M, Kalelioglu M, Akturk F, Komsuoglu SS, Ozoran A: Treatment of acute spinal cord injuries: comparison of thyrotropin-releasing hormone and nimodipine. Res Exp Med (Berl). 1992;192(1):23-33.

 6. Ceylan S, Kuzeyli K, Ilbay K, Akturk F: Non operative management of acute extradural hematomas in children. J Neurosurg Sci. 1992 Apr-Jun;36(2):85-8

 7. Ceylan S, Kuzeyli K, Baykal S, Akturk F: Bilateral posterior fossa epidural hematoma--report of two cases. Neurol Med Chir (Tokyo). 1992 Aug;32(9):690-2

 8. Ceylan S, Kuzeyli K, Kalelioglu M, Akturk F: Two unusual complications of ventriculo-peritoneal shunts. Report of two cases. Neurosurg Rev. 1993;16(3):233-5.

 9. Ceylan S, Kuzeyli K, Kalelioglu M, Akturk F, Ozoran Y. Choroid plexus arteriovenous malformation (AVM) in a newborn. Case report. Neurosurg Rev. 1993;16(3):241-3.

 10. Ceylan S, Baykal S, Kuzeyli K, Akturk F, Komsuoglu S. A case of acute encephalopathy after iohexol lumbar myelography. Clin Neurol Neurosurg. 1993 Mar;95(1):45-7.

 11. Kuzeyli K, Duru S, Ceylan S, Akturk F: Solitary plasmacytoma of the skull. A case report. Neurosurg Rev. 1995;18(2):139-42.

 12. Kuzeyli K, Baykal S, Duru S, Ceylan S, Akturk F: Giant cell tumor of the fronto-parietal bone. A case report. Neurosurg Rev. 1995;18(4):265-8.

 13. Baykal S, Ceylan S, Dinc H, Soylev E, Usul H, Akturk F: Aneurysm of an azygos anterior cerebral artery: report of two cases and review of the literature. Neurosurg Rev. 1996;19(1):57-9.

 14. Kuzeyli K, Duru S, Cakir E, Baykal S, Ceylan S, Akturk F: Epidermoid tumor of the occipital bone. Neurosurg Rev. 1996;19(2):109-12.

 15. Baykal S, Ceylan S, Dinc H, Kuzeyli K, Soylev E, Usul H, Akturk F: Clinical and radiological evaluation of angiographically occult, calcified intracranial vascular malformation. Case report. Neurosurg Rev. 1996;19(2):119-21

 16. Kuzeyli K, Duru S, Cakir E, Pekince A, Ceylan S, Akturk F: Epidermoid cyst of the brain stem. Case report. Neurosurg Rev. 1996;19(3):179-81.

 17. Kuzeyli K, Duru S, Baykal S, Usul H, Ceylan S, Akturk F: Primary intraosseous meningioma of the temporal bone in an infant. A case report. Neurosurg Rev. 1996;19(3):197-9.

 18. Baykal S, Ceylan S, Usul H, Akturk F, Deger O: Effect of thyrotropin-releasing hormone on Na(+)-K(+)-Adenosine triphosphatase activity following experimental spinal cord trauma. Neurol Med Chir (Tokyo). 1996 May;36(5):296-9.

 19. Ceylan S, Karakus A, Duru S, Baykal S, Koca O: Glossopharyngeal neuralgia: a study of 6 cases. Neurosurg Rev. 1997;20(3):196-200.

 20. Ceylan S, Karakus A, Duru S, Baykal S, Ilbay K: Reconstruction of the middle cerebral artery after excision of a giant fusiform aneurysm. Neurosurg Rev. 1998;21(2-3):189-93

 21. Duru S, Ceylan S, Ceylan S: Optic chiasm diastasis in a pituitary tumor. Case illustration. J Neurosurg. 1999 Feb;90(2):363.

 22. Duru S, Ceylan S, Guvenc BH. Segmental costovertebral malformations: association with neural tube defects. Report of 3 cases and review of the literature. Pediatr Neurosurg. 1999 May;30(5):272-7

 23. Ceylan S, Duru S, Ceylan S: Valproic acid sodium-induced spina bifida occulta in the rat. Neurosurg Rev. 2001 Mar;24(1):31-4.

 24. Duru S, Ceylan S, Ceylan S: Comparative effects of valproic acid sodium for Chiari-like malformation at 9 and 10 days of gestation in the rat. Childs Nerv Syst. 2001 Jun;17(7):399-404

 25. Etus V, Kurtkaya O, Sav A, Ilbay K, Ceylan S: Primary cerebral neuroblastoma: a case report and review. Tohoku J Exp Med. 2002 May;197(1):55-65.

 26. Etus V, Akansel G, Ilbay K, Koc K, Ceylan S: Multiple sclerosis and coexisting intradural extramedullary spinal cord tumour: a case report. Neurol Sci. 2002 Sep;23(3):119-22.

 27. Etus V, Kurtkaya O, Koc K, Ciftci E, Sav A, Ceylan S: Multisegmental spinal leptomeningeal fibrosis in Riedel thyroiditis. Case illustration. J Neurosurg Spine. 2003 Apr;98(3):299.

 28. Etus V, Altug T, Belce A, Ceylan S: Green tea polyphenol (-)-epigallocatechin gallate prevents oxidative damage on periventricular white matter of infantile rats with hydrocephalus. Tohoku J Exp Med. 2003 Aug;200(4):203-9.

 29. Etus V, Ceylan S, Ceylan S: Association of spondylocostal dysostosis and type I split cord malformation. Neurol Sci. 2003 Oct;24(3):134-7

 30. Ilbay K, Evliyaoglu C, Etus V, Ozkarakas H, Ceylan S. Abnormal bony protuberance of anterior atlas causing dysphagia. A rare congenital anomaly. Spinal Cord. 2004 Feb;42(2):129-31.

 31. Etus V, Tugay M, Utkan T, Muezzinoglu B, Ceylan S: Foregut smooth muscle reactivity changes in the hydrocephalus-induced infantile rats. J Surg Res. 2004 May 15;118(2):197-202.

 32. Ilbay K, Etus V, Yildiz K, Ilbay G, Ceylan S: Topical application of mitomycin C prevents epineural scar formation in rats. Neurosurg Rev. 2004 Dec 3;

 33. Anik I,Anik Y,Koc,K,Ceylan S. Agenesis of Sphenoid Sinuses: Clinical Anatomy,Baskıda

 

Yurt içi

 1. Aktürk F, Ceylan S, Kalelioğlu M:Posterior Fossada yerleşik bir konjenital Kolesteatoma.Ege Nörolojik Bilimler Dergisi,1(4): 51-51,1984.

 2. Komsuoğlu S, Kalelioğlu M.,Liman O, Ceylan S: Televizyon Epilepsisi.Nöropsikiatri Arşivi,XXII (1-4):11-16,1986.

 3. Aktürk F, Kalelioğlu M, Ceylan S, Özoran Y:Multisentrik spinal meningioma vakası.Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,1(2):217-220,1986.

 4. Kalelioğlu M,Aktürk F,Ceylan S,Kazancıoğlu S:Kraniumda yerleşen bir fibröz displazi vakası.Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,1(2):231-235,1986.

 5. Kalelioğlu M, Ceylan S, Aktürk F, Özoran Y:Deneysel Spinal kord travmalarında  Naloxan ve Metil-Prednizolon’un etkileri.Ege Nörolojik Bilimler Dergisi,1(3):109-112,1986.

 6. Kalelioğlu M,Aktürk F, Ceylan S,Kazancıoğlu S:Intraventriküler oligodendriglioma.Nöroloji-Nöroşirürji-Psikiyatri  Dergisi,2(1):46-47,1986.

 7. Komsuoğlu S, S,Kalelioğlu M, Aktürk F,Bölük A, Ceylan S,Özmenoğlu M:Intrakraniyal kitlelerde elektroensefalografi (EEG) ve bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) sonuçlarının karşılaştırılması.Nöroloji-Nöroşirurji-Psikiyatri Dergisi, 2(3):118-122,1987.

 8. Aktürk F, Kalelioğlu M, Ceylan S:A case of septum pellucidum cyst with cerebral and cerebellar cortical atrophy.Turkish Journal of Research in Medical Sciences,5(3):288-290,1987.

 9. Özmenoğlu M,Özcan C,Gürhan H,Ceylan S,Komsuoğlu S Ş: Myotonia congenita:5 olgunun klinik ve elektromyografik incelenmesi.KTÜ Tıp Fakültesi Dergisi,2 (19):193-199,1988.

 10. Ceylan S, Özoran A,Ceylan S, Süzen B,Erkul S,Özoran Y,Yeğinoğlu G,Üremek G:Sıçanlarda spinal kord ve medullada opioid reseptörlerinin otohistoradyografik yöntemle gösterilmesi.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi,8(2):97-102,1990.

 11. Ceylan S,Özoran A,Ceylan S,Süzen B,Erkul S,Özoran Y,Yeğinoğlu G,Üremek G:Sıçan beyninde opiyad reseptörlerinin  otohistoradyografik  yöntemle gösterilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi,8(4):314-318,1990.

 12. Ceylan S, Baykal S, Kalelioğlu M, Aktürk F:Cloverleaf(Kleeblattschadel) Anomali,Türk Nöroşirürji Dergisi, 2(1):71-72,1991.

 13. Ceylan S, Kuzeyli K, Kazancıoğlu S, Kalelioğlu M, Aktürk F:Primer Aqueduct Stenozlu  Neurofibromatozis  olgularında manyetik rezonans görüntüleme  ve bilgisayarlı  tomografi bulguları.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni,1(4):60-70,1991.

 14. Ceylan S, Baykal S, Kuzeyli K, Albayrak L, Kalelioğlu M, Aktürk F:Nadir kalvarial tümörleri:2 olgu sunumu .Türk Nöroşirürji Dergisi,2:142-144,1991.

 15. Ceylan S, Baykal S, Kuzeyli K,  Kalelioğlu M, Aktürk F:Akut kafa travması sonrası kan biokimyası,hematolojik parametreler ve intrakranial basınçtaki erken değişiklikleri .İzmir SSK Tepecik Hastanesi  Dergisi,1 (3):208-212,1991.

 16. Ceylan S, Kuzeyli K, Kalelioğlu M, İlbay K,Aktürk F,Özoran Y:Eozinophilic Granuloma of the Cauda equina .Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi,2 (4):235-240,1991.

 17. Baykal S, Ceylan S, Kuzeyli K, Kalelioğlu M, Aktürk F,Turgutalp H:Lysis of intracranial haematomas with Tissue Plasminogen Activator in a cat model.Turkish Neurosurgery,2(2):54-59,1991.

 18. Ceylan S, Baykal S,Aktürk F,Ceylan S:Alexander Hastalığı:BT ve MRG bulguları.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni,2 (2):  47-48,1992.

 19. Baykal S, Ceylan S, Usul H, Çinel A, Kuzeyli K, Aktürk F: Intratekal loheksolün serum tiroid seviyesine etkisi. İzmir SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 2(3): 307-310, 1992.

 20. Baykal S, Ceylan S, Bekaroğlu M, Alp K,Usul H,Aktürk F:Lomber disk herniasyonlarında ameliyat öncesi klinik radyolojik ve psikiyatri değerlendirme  sonuçlarının karşılaştırılması.Türk Nöroşirürji Dergisi,3: 17-20,1993

 21. Baykal S, Ceylan S, Kuzeyli K, Usul H, Kalelioğlu M: Lomber disk cerrahisinde antibiyotik proflaksisi. Nöro-psikiatri Arşivi, 3: 404-407, 1993

 22. Ceylan S, Kuzeyli K, İlbay K, Aktürk F: Akut epidural hematomların nonoperatif tedavisi. Türk Nöroşirurji Dergisi, 3:21-24, 1993

 23. Kuzeyli K, Duru S, İlbay K, Söylev E, Ceylan S, Aktürk F: Posterior fossa oligodendroglioma olgusu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 3(1):45-47,1993.

 24. Ceylan S, İlbay K, Kuzeyli K, Kalelioğlu M, Aktürk F: Çocukluk çağı ganglioglioma olgusu. Optimal Tıp Dergisi, 6(3):97-98,1993

 25. Kuzeyli K, Duru S, Ceylan S, Aktürk F: Bir olgu nedeniyle beyin sapı epidermoid kistinde radyolojik görüntüleme. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi, 3: 226-229, 1993.

 26. Kuzeyli K, Duru S, Ceylan S, Aktürk F: Chronic encapsulated intracerebral haematoma: A case report. Turkish Neurosurgery, 4: 177-180, 1993

 27. Kuzeyli K, Duru S, Usul H, Çakır E, Pekince A, Ceylan S, Aktürk F: Ventriküle    açılmış multipl beyin apsesi: Vaka takdimi. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 3(1):41-  44,1993.                           

 28. Kuzeyli K,Ceylan S,  Baykal S,İlbay K,Kalelipoğlu MAktürk F,Özoran Y:      Deneysel  periferik sinir kesilerinde   fibröz doku yapıştırıcılarının histopatolojik etkileri. Gülhane Askeri Akademisi Bülteni,36:53-56,1994

 29. Kuzeyli K, Ceylan S, Baykal S, İlbay K, Duru S et al.: The effect of TPA on experimental cerebral ischemic infarcts. Turkish Journal of Medical Research, 12 (1): 5-11, 1994.

 30. Baykal S, Ceylan S, Ceylan S, Usul H, Kuzeyli K, Aktürk F:Effects of endothelin on experimental intracerebroventricular haematoma. Turkish Neurosurgery, 4(1): 1-7, 1994.

 31. Kuzeyli K, Duru S, Baykal S, Usul H, Ceylan S, Aktürk F: Travmatik pnömosefalus olgularında takip ve tıbbi tedavi 74 olgunun değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Dergisi, 4, 18-21, 1994.

 32. Baykal S, Ceylan S, Usul H, Duru S, Aktürk F: Atlantoaksiyel dislokasyonlarda posterior füzyon dört olgunun analizi. Türk Nöroşirurji Dergisi, 4, 83-85, 1994.

 33. Şener U,Özmenoğlu M, Ceylan S, Usul H,Komsuoğlu S:Kapalı kafa travmalarında EEG’nin prognostik önemi ve posttravmatik epilepsi gelişimi ile ilişkisi.Nöroloji Bülteni Cilt 1,Sayı 3,75-80,1994.

 34. Kuzeyli K, Söylev E, Duru S, Çakır E, Baykal S, Esen F, Ceylan S, Aktürk F: Oksipital kondil kırığı ve serebellar disfonksiyon. Türk Nöroşirurji Dergisi 5, 79-81, 1995

 35. Baykal S, Ceylan S, Aktürk F, Duru S, Karakuş M: Arka beyin ile ilişkili sringomyelinin cerrahi tedavisi Olgu sunumu ve ilgili literatürün gözden geçirilmesi. Türk Nöroşirurji Dergisi, 5, 86-88, 1995

 36. Kuzeyli K, Duru S, Söylev E, Baykal S, Ceylan S, Aktürk F, Harrova G, Turgutalp H. Intaosseöz lipom olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 5, 100-101, 1995

 37. Baykal S, Ceylan S, Aktürk F, Söylev E, Çakır E, Kuzeyli K, Karakuş M: Travmatik beyin hasarı ve beyin ölümünde vitamin E uygulamasının nörolojik tablo üzerine etkileri. Türk Nöroşirurji Dergisi, 5, 45-46. 1995

 38. Baykal S,Ceylan S,Aktürk F,Usul H, Efe H,Aliyazıcıoğlu Y,Değer O:Effects of a Calcium Channel-Blocking Agent,Nimodipine on injured Spinal Cord Na+ - K+ -ATP ase Activity.Turkish Neurosurgery 5:9-11.1995

 39. Baykal S, Ceylan S, Duru S, Kuzeyli K, Dinç H, Söylev E, Aktürk F: Unilateral tranvers sinus aplasia a case report. Turkish Neurosurgery, 5, 44-46, 1995

 40. İlbay K, Ceylan S, Ceylan S,: Deneysel spinal kord travmasında metilprednizolonun etkisi. Türk Nöroşirurji Dergisi, 4: 222-225, 1995

 41. Kuzeyli K, Aktürk F, Çakır E, Baykal S, Söylev E, Duru S, Ceylan S, Usul H. Bilateral asymptomatic subacute and chronic epidural haematoma of the posterior cranial fossa. Turkish Neurosurgery,6: 41-43, 1996

 42. Kuzeyli K, Duru S, Çakır E, Baysal S, Reis A, Esen F, Ceylan S, Aktürk F: Childhood glioblastoma multiforme without peritumoral edema. Turkish Neurosurgery, 6: 75-78, 1996

 43. İlbay K, Ceylan S, İlbay G: Spinal kord travmalarında steroidler. Sendrom.      Temmuz. 45-48.1997.

 44. Duru S, Kuzeyli K, Ceylan S, Şener U, Erçin C, Söylev E: Effect of nevre growth factor on sciatic nevre regeneration following experimental repair. Turkish Journal of Medical Research, 15:1-5,1997.

 45. Ceylan S, İlbay K: Ameliyat sonrası gelişen syringomyelinin  cerrahi tedavisi: Türk Nöroşirurji Dergisi. 7:85-88,1997

 46. Duru S, Ceylan S:Neuroendoskopik application in our clinic and  early experiences.Journal of  Neurological Sciences (Turkish) 17:1,2000

 47. Ç. Evliyaoğlu, K. İlbay, G.Keskin, S. Ceylan: Endoskopik endonazal transsfenoidal hipofiz cerrahisi. Türk Nöroşirurji Dergisi 11:93-99, 2001

 48. K.ilbay, Ç.Evliyaoğlu, S. Ceylan: Lomber radikülopatiyi taklit eden meraljia parestetika: Üç olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi 11: 218-221, 2001

 49. V.Etuş, S.Ceylan: Isolated hypoglossal nerve palsy with tension pneumocephalus. A case report The Online Journal of Neurological Sciences 18: 2 NBD15101, 2001   

 50. V. Etuş, S.B.Uyar, A. Sav, S. Ceylan: Radiographically visible calcification of a ventriculoperitoneal shunt tube: A case report. The Online Journal of Neurological Sciences 19: 3, NBD20102, 2002

 51. Ç. Evliyaoğlu, K İlbay, K. Koç, S. Ceylan: Tentoryal   açıklık  yerleşimli  dev   meningioma  olgusuna kombine  supra-infratentorial transsinüs yaklaşımı. Türk Nöroşirurji Dergisi 12: 171-175,2002

 52. Ç. Evliyaoğlu, K İlbay, S.Ceylan: Endoskop yardımlı tümör cerrahisi. Türk Nöroşirürji Dergisi 13: 47-52, 2003

 53. V. Etus,  S. Ceylan. An unexplained organized subdural hematoma requiring craniotomy in a term infant: Diagnostic dilemma in physical child abuse The Online Journal of Neurological Sciences 20:1, NBD22503, 2003

 54. V. Etus,  S. Ceylan. Spinal cord teratoma associated with dysraphism: An unclear pathogenesis The Online Journal of Neurological Sciences 20:1, NBD22603, 2003

 55. V. Etus,  Y. Bektas, I. Anik, S. Ceylan. Endoscopic aqueductoplasty: technique and preliminary results.Turkish Neurosurgery 13; (1-2) 20-25, 2003

 56. V. Etuş, Ç. Evliyaoğlu, S. Duru, S. Ceylan .Endoscopic Third Ventriculostomy: Outcome Analysis for 40 Consecutive Cases. Turkish Neurosurgery 13; (1-2) 26-32, 2003

 57. V. Etuş,  Ö. Altıntaş, H. Etuş, B. Çabuk, Y. Çağlar, S. Ceylan .Coexistent Hydrocephalus Increases the Risk of Amblyopia in Children with Spinal Dysraphism. The Online Journal of Neurological Sciences 21:3, 183-192, NBD28404, 2004

 58. V. Etuş,  S. Ceylan .The Role of Endoscopic Third Ventriculostomy in the Management of Shunt Dysfunction in Pediatric Patients: Clinical Experience and Results.The Online Journal of Neurological Sciences 21:4, 277-285, NBD30304, 2004

 59. K.Koç,  Ç.Evliyaoğlu, C.Erçin, K.İlbay; S.Ceylan :Astrositomalarda Bcl-2 , Cyclin A expresyonu ve prognoz ilşkisi. Türk Nöroşirurji Dergisi cilt 14 sayı 2 2004 Telif Hakkı veya diğer fikri mülkiyet açıklamalarını buraya yazın.
Bu web ile ilgili sorunlarınız veya sorularınızı drmuratyilmaz@yahoo.com adresine yazın.

Web Design by RoMeLLo
Son güncelleştirilme tarihi: 18/01/06.

Web Counter