Make your own free website on Tripod.com

Giriş
Akademik Kadro
Hastalar için
Hekimler için
Öğrenciler için
Hasta verileri
Akademik
Ulaşım
Nöroşirürji Servisi

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

bulletProf. Dr. Savaş CEYLAN
bullet Yrd. Doç. Dr. Konuralp İLBAY
bullet Yrd. Doç. Dr. Volkan ETUŞ
bullet Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
bulletUzm. Dr. İhsan ANIK

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

bulletDr. Burak ÇABUK
bulletDr. Murat YILMAZ
bulletDr. Emin VURAL
bulletDr. Mehmet KORKMAZ
bulletDr. Nezih YASA

 


Prof. Dr. Savaş CEYLAN

 
 

1957 Bozüyük-Bilecik doğumlu.
1981’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1981-1987 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi gördü.
1989-1992 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.
1992 senesinde Doçent oldu.
Ekim-Kasım 1993 ‘te İngiltere Birmingham The Midland Center For Neurosurgery & Neurology Merkezi’nde Dr. Bernard Williams’ın yanında siringomyeli konusunda çalıştı. Ayrıca Prof.Dr. Edward R. Hitchcock’un yanında stereotaksi çalışmalarına katıldı.
1992 –1994 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı’nda Doçent olarak görev yaptı.
Ekim 1994’te Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Başkanı olarak göreve başladı.
Şubat 1996’da Almanya Tutlingen’de neuronavigation kusuna katıldı.
Kasım 1996’da Almanya Heidelberg’de image guided surgery kusuna katıldı.
1998 senesinde Profesör oldu.
Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Vasküler, tümör ve endoskopik nöroşirürjiye ilgi duymaktadır.
1996 yılında anabilim dalında nöroendoskopi ünitesi kuruldu.
Türk Nöroşirürji Derneği üyesidir.
AANS (American Association of Neurological Surgeons ) uluslararası üyesidir.
EANS (The European Association of Neurosurgical Societies ) üyesidir.
Turkish Journal of Neurosurgery ve The Online Journal of Neurological Sciences (Turkish) dergilerinde yayın kurulu danışmanı olarak görev yapmaktadır.
40 adet uluslararası, 51 adet yurt içi dergide yayımlanmış çalışması, yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunulmuş olan 70 adet bildirisi vardır.
Evli ve 2 çocuk sahibidir.
İngilizce ve Almanca bilmektedir.

e-mail : savasceylan@ttnet.net.tr

YAYINLAR

Başa Dön

Yrd. Doç. Dr. Konuralp İLBAY

 

 
 

Gaziantep 1958 doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1982’de bitirmiştir. Nöroşirürji uzmanlık eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1987-1993 yılları arasında yapmıştır. 1996 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında çalışmaktadır. Özellikle Spinal Cerrahiye ilgi duymaktadır.

Yayınlanmış 16 adet yurtiçi ve 8 adet yurtdışı yayını vardır.

İngilizce bilmektedir.


konuralpilbay@turk.net

YAYINLAR

Başa Dön

 

Yrd. Doç. Dr. Volkan ETUŞ

 

 

 

1969 İstanbul doğumludur.
Orta ve lise öğrenimini (1980-1987) İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiştir.
İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki eğitimi süresince (1987-1993) İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (DETAM) bünyesinde etkinlik gösteren İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kolu’nda Nörolojik Bilimler Araştırma Grubu üyeliği (1987-1989) ve başkanlığı (1990-1993) yapmıştır.
1993 -1999 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda nöroşirürji uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi süresince pediatrik nöroşirürjiye duyduğu ilgi sonucunda uzmanlık tezini de bu konuda (Deneysel neonatal hidrosefali modelinde N-asetilsisteinin lipid peroksidasyonu üzerine etkisi - 1999) hazırlamıştır.
1999 senesinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda uzman olarak göreve başlamış, Aralık 2001 tarihinde de Yardımcı Doçent’liğe atanmıştır.
Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Grubu’nun düzenlediği 3 senelik Pediatrik Nöroşirürji Kursunu (2000-2003) ve Türk Nöroşirürji Derneği’nin düzenlediği 4 dönemlik 1. Eğitim Kursunu (2000-2004) tamamlamıştır.
Eylül-Kasım 2004 tarihleri arasında Seoul The Catholic University of Korea, College of Medicine Kangnam St Mary’s Hospital Nöroşirürji Departmanında Pediatrik Nöroşirürji alanında Prof. Dr.Joon-Ki Kang’ın yanında klinik fellow olarak çalışmıştır.
 
Ağırlıklı olarak pediatrik nöroşirürji ve kranial nöroendoskopi ile ilgilenmektedir.
Evli ve 1 çocuk sahibidir.
İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 
Üyesi olduğu dernek ve kuruluşlar
 
Türk Nöroşirürji Derneği
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN)
Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Grubu
ISGNE (International Study Group on Neuroendoscopy)
Spina Bifida Derneği
Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS)
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
 
Yayınları
 
18 adet uluslararası
20 adet yurt içi dergide yayımlanmış çalışması vardır.
Yurtdışı kongrelerde sunulmuş olan 8 adet bildirisi vardır.
Yurtiçi kongrelerde sunulmuş olan 38 adet bildirisi vardır.


drvolkanetus@yahoo.com

YAYINLAR

Başa Dön

 

Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ

 

 

 

1967  İstanbul doğumlu,

1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden  mezun, 1992 yılında  sağlık bakanlığına bağlı olarak mecburi hizmete başladı 1995 Ekim-2001 Eylül tarihleri  arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim dalında uzmanlık eğitimine başladı.2001 Eylül-2002 Temmuz ayları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim dalında uzman olarak çalıştı.2002 Temmuz ayında  Aynı Anabilim dalında  Yrd Doç olarak  çalışmaya başladı.

Vasküler ve Tümör cerrahisi alanında çalışmaktadır.Türk Nöroşirurji Derneği 1. dönem 1. kursu tamamladı, Kafa tabanı ve Mikro cerrahi ile ilgili  çeşitli kurslara katılmıştır. 4 adet yurtdışı,2 adet yurtiçi  yayın, 5 adet uluslar arası kongrede sözlü bildiri ve poster,Ulusal  kongrelerde yayınlanmış 15 poster-bildirisi mevcuttur.

İngilizce bilmektedir.

Ayrılmış ve  bir çocuk sahibidir.

Türk Nöroşirurji derneği ve nöroonkoloji grup üyesidir.


kenankoc01@yahoo.com

YAYINLAR

Başa Dön

 

 

Uzm. Dr. İhsan ANIK

 

 

 

1973 Aydın doğumlu. 1991 yılında Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1997 yılında mezun oldu. 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D.'nda göreve başladı. 2005 yılında uzman oldu.

Evlidir.

İngilizce bilmektedir.


drianik@yahoo.com

Başa Dön

 

 

Dr. Burak ÇABUK

 

 

 

1975 İstanbul doğumlu.Orta öğrenimini İstanbul Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.2001 yılı Haziran  ayından beri bölümümüzde görev yapmaktadır.


cabukburak@yahoo.com

Başa Dön

 

 

Dr. Murat YILMAZ

 

 

 

1977 Eskişehir doğumlu. İlk, Orta ve Liseyi Eskişehir'de okudu.1994 yılında Marmara Üniversitesi  Tıp Fakültesini kazandı. Kasım 2002 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirürji A.D.’nda göreve başladı.İngilizce  bilmektedir.


drmuratyilmaz@yahoo.com

Başa Dön

 

 

Dr. Emin VURAL

 

 

 

1975 Aydın doğumlu,ilk,orta ve liseyi Aydında okudu.1998 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.Mart 2003 tarihinde  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji A.D ‘da göreve başladı. İngilizce bilmektedir.


dreminvural@yahoo.com

Başa Dön

 

 

Dr. Mehmet KORKMAZ

 

 

 

1972 Malatya doğumlu. 1988 yılında Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1995 yılında mezun oldu. Aralık 2004'te Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirürji A.D.'nda göreve başladı. İngilizce bilmektedir.


drmehmetkorkmaz@hotmail.com

Başa Dön

 

 

Dr. Nezih YASA

 

 

 

1976 İstanbul doğumlu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 2000 yılında mezun oldu. Mayıs 2005'de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirürji A.D.'nda göreve başladı. İngilizce bilmektedir


nezihyasa@yahoo.com

Başa Dön

 

 

 

Giriş | Akademik Kadro | Hastalar için | Hekimler için | Öğrenciler için | Hasta verileri | Akademik | Ulaşım | Nöroşirürji Servisi

 Telif Hakkı veya diğer fikri mülkiyet açıklamalarını buraya yazın.
Bu web ile ilgili sorunlarınız veya sorularınızı drmuratyilmaz@yahoo.com adresine yazın.

Web Design by RoMeLLo
Son güncelleştirilme tarihi: 18/01/06.

Web Counter