Make your own free website on Tripod.com

YRD.DOÇ.DR.KONURALP İLBAY

YAYINLAR

Yurt içi;


l.Eosinophilic granuloma of the cauda equina. A case report S. Ceylan, K.Kuzeyli, M.
Kalelioğlu, K.İLBAY, F.Aktürk, Y.Özoran. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi,Cilt 2 ( 4):
235-240, 1991
2.Çocukluk çağı ganglioglioma olgusu. S.Ceylan, K.İLBAY, K.Kuzeyli, M. Kalelioğlu,
F.Aktürk. Optimal Tıp Dergisi 6 ( 3): 97-98, 1993
3.Akut epidural hematomların nonoperatif tedavisi. S.Ceylan, K. Kuzeyli, K. İLBAY, F.
Aktürk. Türk Nöroşirurji Dergisi 3:21-24, 1993
4.Posterior fossa oligodendroglioma olgusu. K.Kuzeyli, S.Duru, K İLBAY, E. Söylev,
S.Ceylan, F.Aktürk. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 3(1): 45-47, 1993
5.Effects of tissue plasminogen activators in experimental cerebral ischemic infarcts.
K.Kuzeyli, S.Ceylan, S.Baykal, K.İLBAY, E.Çakır, S.Duru, M.Kalelioğlu, F. Aktürk,
S.Ş.Komsuoğlu, Y.Özoran. Turkish Journal of Medical Research 12 (1) 5-10, 1994
6.Deneysel periferik sinir kesilerinde fıbröz doku yapıştırıcılarının hıstopatolojık etkileri. K.Kuzeyli, S.Ceylan, S.Baykal, K İLBAY, M.Kalelioğlu, F.Aktürk, Y.Özoran. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni, 36:53-56, 1994
7.Deneysel spinal kord travmasında metilprednizolonun etkisi. K.İLBAY, S. Ceylan,
S.Ceylan. Türk Nöroloji Dergisi 4:222-224, 1995
8.A case of Ganglioneuroma. C.Erçin, K.Yıldız, K.İLBAY, G.Harova, E. Alhan. Kocaeli
Üniversitesi Tıp Dergisi 1(1): 40-41, 1996
9.1ntrakranial meningioma-glioblastoma multiforme birlikteliği (olgu sunumu). G.Harova,
C.Ercin, K.İLBAY, Y.Özoran, S.Baykal. Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi 1(1): 42-43, 1996
10.Spinal kord travmalarında steroidler K.İLBAY, S.Ceylan, G.İlbay. Sendrom Aylık Aktüel
Tıp Dergisi 9 (7): 45-48, 1997
11.Ameliyat Sonrası Gelişen Siringomyelinin Cerrahi Tedavisi S.Ceylan, K.İLBAY. Türk
Nöroşirurji Dergisi 7:85-88, 1997
12.Endoskopik endonazal transsfenoidal hipofiz cerrahisi. Ç. Evliyaoğlu, K. İLBAY, G.
Keskin, S. Ceylan. Türk Nöroşirurji Dergisi 11:93-99, 2001
13.Lomber radikülopatiyi taklit eden meraljia parestetika: Üç olgu sunumu. K. İLBAY, Ç.
Evliyaoğlu, S. Ceylan. Türk Nöroşirurji Dergisi 11: 218-221, 2001
14.Tentoryal açıklık yerleşimli dev meningioma olgusuna kombine supra-infratentorial
transsinüs yaklaşımı. Ç. Evliyaoğlu, K. İLBAY, K. Koç, S. Ceylan. Türk Nöroşirurji Dergisi
12: 171-175,2002
15.Endoskop yardımlı tümör cerrahisi. Ç. Evliyaoğlu, K.İLBAY, S.Ceylan. Türk Nöroşirürji Dergisi 13: 47-52, 2003
16. Astrositomalarda Bcl-2 , Cyclin A expresyonu ve prognoz ilşkisi. Dr K.Koç, Dr Ç.Evliyaoğlu, Dr C.Erçin, Dr K.İlbay; Dr S.Ceylan Türk Nöroşirurji Dergisi cilt 14 sayı 2 2004

Yurt Dışı;


l.Treatınent of acute spinal cord injuries : comparison of thyrotropin-releasing hormone and
nimodipine. S.Ceylan, K.İLBAY, S.Baykal, S.Ceylan, U.Şener, M.Özmenoğlu,
M.Kalelioğlu, F.Aktürk, S.Ş.Komsuoğlu and A.Özoran. Res Exp Med 192 (l):23-33, 1992
2.Nonoperative management of acute extradural hematomas in children. S. Ceylan. K.Kuzeyli, K.İLBAY, F.Aktürk. Journal of Neurosurgical Science 36 (2): 85-88, 1992
3.Case report: Intraventricular meningioma of the fourth ventricle. S.Ceylan, K.ILBAY, K.Kuzeyli, M.Kalelioğlu, F.Aktürk and Y.Özoran. Clinical Neurology and Neurosurgery
94:181-184, 1992
4.Reconstruction of middle cerebral artery after excision of a giant fusiform aneurysm.
S.Ceylan, A.Karakuş, S.Duru, K.ILBAY. NeurosurgRev 21(2-3): 189-193, 1998
5.Multiple sclerosis and coexisting intradural extramedullary spinal cord tumour: a case
report. V. Etus, G. Akansel, K. İLBAY, K. Koç, S. Ceylan. Neurol Sci 23: 119-122, 2002
6.Primary cerebral neuroblastoma: a case report and review/. V. Etus, Ö. Kurtkaya, A. Sav, K.
İLBAY, S. Ceylan. Tohoku J Cxp Med 197: 55-65, 2002
7.Meningioma presenting with only urinary symptoms which is diagnosed by magnetic resonance imaging followed by urodynamic study. C. Ozkurkcugil, K. İLBAY, C. Evliyaoglu, A. Gokalp. Int J Clin Pract 58: 316-317, 2004
8.Abnormal bony protuberance of anterior atlas causing dysphagia. A rare congenital anomaly. K.İLBAY, Ç.Evliyaoğlu, V.Etuş, H. Özkarakaş, S.Ceylan. Spinal Cord 42: 129-131, 2004
9.Topical applicatin of mitomycin C prevents epineural scar formation in rats. K.İLBAY, V.Etuş, K.Yıldız, G.İlbay, S.Ceylan Neurosurgical Review (Basımda).
  Telif Hakkı veya diğer fikri mülkiyet açıklamalarını buraya yazın.
Bu web ile ilgili sorunlarınız veya sorularınızı drmuratyilmaz@yahoo.com adresine yazın.

Web Design by RoMeLLo
Son güncelleştirilme tarihi: 18/01/06.

Web Counter