Make your own free website on Tripod.com

YRD.DOÇ.DR.KENAN KOÇ

YAYINLAR

Yurt Dışı:

1. Multipl Sclerosis and coexisting intradural extramedullary spinal cord tumour. Dr V. Etuş,Dr G.Akansel,Dr K.İlbay, Dr K.Koç, Dr S.Ceylan. Neurological Science(2002)23:119-122
2. Multisegmental spinal leptomeningeal fibrosis in riedel thyroiditis.Dr V.Etuş,Dr Ö.Kurtkaya, Dr K.Koç, Dr E.Çiftçi, Dr A.Sav,Dr SCeylan. Journal of Neurosurgery (spine3) 98:299,2003
3. Iseri PK, Bayramgurler D, Koc K.
Unilateral localized hyperhidrosis associated with frontal lobe meningioma.Neurology. 2004 Nov 9;63(9):1753-4. No abstract available. PMID: 15534278 [PubMed - in process]
4. Gundes S, Meric M, Willke A, Erdenlig S, Koc K.
A case of intracranial abscess due to Brucella melitensis.
Int J Infect Dis. 2004 Nov;8(6):379-81. PMID: 15494262 [PubMed - in process]
5. Sfenoid sinüs agenezi


Yurt içi:

1. Tentorial açıklık yerleşimli dev meningioma olgusuna kombine supra-infratentorial transsinüs yaklaşım. Dr Ç.Evliyaoğlu, Dr K.İlbay, Dr K.Koç, Dr S.Ceylan Türk Nöroşirurji Dergisi(12)2:171-175Ağustos 2002
2. Astrositomalarda Bcl-2 , Cyclin A expresyonu ve prognoz ilşkisi. Dr K.Koç, Dr Ç.Evliyaoğlu, Dr C.Erçin, Dr K.İlbay; Dr S.Ceylan Türk Nöroşirurji Dergisi cilt 14 sayı 2 2004 Telif Hakkı veya diğer fikri mülkiyet açıklamalarını buraya yazın.
Bu web ile ilgili sorunlarınız veya sorularınızı drmuratyilmaz@yahoo.com adresine yazın.

Web Design by RoMeLLo
Son güncelleştirilme tarihi: 18/01/06.

Web Counter