Make your own free website on Tripod.com

Giriş
Akademik Kadro
Hastalar için
Hekimler için
Öğrenciler için
Hasta verileri
Akademik
Ulaşım
Nöroşirürji Servisi

 

T.C.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ

NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI

AKADEMİK VE ÇALIŞMA FAALİYETLERİ

2005 YILI 

 

Akademik Kadro:  
Öğretim Üyeleri:  
Prof. Dr. Savaş CEYLAN  - Ana Bilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. konuralp  İLBAY
Yrd. Doç. Dr. Volkan ETUŞ
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ 
Uzman:
Uzm. Dr. İhsan ANIK  
Araştırma Görevlileri:  
Araş.Gör. Dr. Burak ÇABUK - (Başlangıç: 2001)
Araş.Gör. Dr. Murat YILMAZ - (Başlangıç: 2002)
Araş.Gör. Dr. Emin VURAL - (Başlangıç: 2003)
Araş.Gör. Dr. Mehmet KORKMAZ - (Başlangıç: 2004)
Araş.Gör. Dr. Nezih YASA - (Başlangıç: 2005) 
Yayınlanan Çalışmalar:  
a) Yurt içi yayınlanan çalışmalar:  
Ceylan S, Etuş V, Koç K, İlbay K, Anık İ, “Nöroşirürjide kraniyal nöroendoskopi uygulamaları: 211 olguya ait deneyim,” Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Sözlü Bildiriler, S-136, 2005.
 
Etuş V, Anık İ, Ceylan S, “Pediatrik kompleks hidrosefalide nöroendoskopik yaklaşım,” Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Sözlü Bildiriler, S-080, 2005.
 
Etuş V, Yıldız K, Anık İ, Ceylan S, “Temporal adele yerleşimli arteriovenöz malformasyon: Olgu sunumu,” Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Poster Bildiriler, P-371, 2005.
 
Koç K, Anık İ, Çabuk B, Ceylan S. “İntra-suprasellar araknoid kiste endoskopik keyhole yaklaşımı: Olgu sunumu”   
Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 181-184, 2005
 
b) Yurt dışı yayınlanan çalışmalar:  
İlbay K, Etuş V, Yıldız K, İlbay G, Ceylan S, “Topical Application of Mitomycin C prevents epineural scar formation in rats,”
Neurosurgical Review, 28, 148- 153, 2005.
 
Çorapçıoğlu F, Akansel G, Gönüllü E, Yıldız K, Etuş V, “ Fatal giant pediatric intracranial cavernous angioma,” 
The Turkish Journal of Pediatrics, (baskıda) 2005.
 
Etuş V, İlbay K, Akansel G, Ceylan S, Ceylan S, “Double myelomeningocele in a neonate: Case report and review of the literature,”                                                    Clinical Neurology and Neurosurgery 3, PMID: 15936872, 2005.
 
Etuş V, Ceylan S, “The role of endoscopic third ventriculostomy in the treatment of triventricular hydrocephalus seen in achondroplastic children: Experience in two cases,”                                          
Journal of Neurosurgery (Pediatrics 3) 103,260–265, 2005.
 
Altıntaş Ö, Etuş V, Etuş H, Ceylan S, Çağlar Y, “Risk of strabismus and amblyopia in children with hydrocephalus,”
Graefes Archieve for Clinical and Experimental Ophthalmology 8, 1-5, 2005.
 
Etuş V, Ceylan S, “Success of endoscopic third ventriculostomy in children less than 2 years of age,”
Neurosurgical Review 28, 284-288, 2005.
(Bu çalışma Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2005 Yılı Bilimsel Araştırma Üçüncülük Ödülünü kazanmıştır.)
 
Anik İ, Anik Y, Koç K, Ceylan S, “Agenesis of sphenoid sinuses,”
Clinical Anatomy 18(3), 217-219, 2005.
 
Yürütülen Projeler:  
Deneysel infantil hidrosefali modelinde memantinin hippokampal formasyo üzerindeki nöroprotektif etkisinin histopatolojik açıdan araştırılması
Dr. Burak Çabuk (tez çalışması) - Yrd. Doç. Dr. Volkan Etuş
 
Hipofizer adenomlarda kavernöz sinüs invazyonu -
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ - Uzm. Dr. İhsan ANIK - Araş.Gör. Dr. Burak ÇABUK - Araş.Gör. Dr. Murat YILMAZ - Araş.Gör. Dr. Emin VURAL 
Katılınan Kongreler – Katılımcılar:  
Yurt dışı:  
Third World Conference of the International Study Group on Neuroendoscopy (ISGNE), Marburg, Germany 15 –18 June 2005
Prof. Dr. Savaş CEYLAN ,Yrd. Doç. Dr. Volkan ETUŞ, Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ, Uzm. Dr. İhsan ANIK
 
Endoscopic pituitery surgery cadaver workshop
6-7 May, 2005 Naples, Italy
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
 
EANS (European Association of Neurosurgical Societies)
II. Dönem, II. Kurs, 21-26 Ağustos 2005, Selanik, Yunanistan
Uzm. Dr. İhsan ANIK
 
EANS (European Association of Neurosurgical Societies)
III. Dönem I. Kurs, 21-28 Şubat 2005, Prag, Çek Cumhuriyeti
Araş.Gör. Dr. Burak ÇABUK 
Yurt içi:  
Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi
27 - 31 Mayıs 2005 Antalya, Kemer
Prof. Dr. Savaş CEYLAN, Yrd. Doç. Dr. Konuralp İLBAY, Uzm. Dr. İhsan ANIK, Araş.Gör. Dr. Murat YILMAZ
 
Sabah seminerleri:
Orbita tümörleri - Yrd. Doç. Dr. Konuralp İLBAY
Oligodendrogliomlar - Uzm. Dr. İhsan ANIK
 
Türk Nöroşirürji Derneği 2. Dönem 1. Eğitim Kursu “Sinir Sistemi Tümörleri” 16 -19 Mart 2005 Kuşadası
Prof. Dr. Savaş CEYLAN (Konuşmacı olarak – Yüksek evreli glial tümörler),
Araş.Gör. Dr. Burak ÇABUK, (Katılımcı olarak)
Araş.Gör. Dr. Emin VURAL, (Katılımcı olarak)
 
Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Grubu 3. Dönem 2. Eğitim Kursu, Pediatrik Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi, 27-30 Nisan 2005, Kayseri
Yrd. Doç. Dr. Volkan ETUŞ, (Konuşmacı olarak)
“Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri: Epidemiyoloji ve Histopatolojide Erişkinden Farklılıklar,” ve “Pseudotumör Serebri,”
 
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
28 Ekim 2005, İzmir
Prof. Dr. Savaş CEYLAN (Konuşmacı olarak)
“Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi Deneyimimiz”
 
Hami Dilek Günleri
Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği,
25 Kasım 2005, İstanbul
Prof. Dr. Savaş CEYLAN (Konuşmacı olarak)
“Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi”
 
Feyyaz Berkay Günleri
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı,
30 Kasım -1 Aralık 2005, İstanbul
Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi
Prof. Dr. Savaş CEYLAN (Kadavra disseksiyonu ve Endoskopik Uygulama)
Yrd. Doç. Dr. Volkan ETUŞ
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
Uzm.Dr. İhsan ANIK
 
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
1. Bilimsel Kongresi,
1-4 Aralık 2005, The Marmara Otel, İstanbul
Prof. Dr. Savaş CEYLAN (Konuşmacı olarak - “Endoskopik Hipofiz Cerrahisi”)
Yrd. Doç. Dr. Konuralp İLBAY
Yrd. Doç. Dr. Volkan ETUŞ
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ

Giriş | Akademik Kadro | Hastalar için | Hekimler için | Öğrenciler için | Hasta verileri | Akademik | Ulaşım | Nöroşirürji Servisi

 Telif Hakkı veya diğer fikri mülkiyet açıklamalarını buraya yazın.
Bu web ile ilgili sorunlarınız veya sorularınızı drmuratyilmaz@yahoo.com adresine yazın.

Web Design by RoMeLLo
Son güncelleştirilme tarihi: 18/01/06.

Web Counter