Make your own free website on Tripod.com

Giriş
Akademik Kadro
Hastalar için
Hekimler için
Öğrenciler için
Hasta verileri
Akademik
Ulaşım
Nöroşirürji Servisi

Vasküler cerrahi

bulletAnevrizma
bulletKarotis endarterektomi
bulletArteriovenöz malformasyon

Tümör cerrahisi

bulletPrimer serebral tümörler
bulletKafa tabanı tümörleri
bulletMetastatik tümörler
bulletMenengioma
bulletOrbita tümörleri
bulletKafatası tümörleri

Endoskopik Cerrahi

bulletHidrosefali
bulletHipofiz adenomu

Pediatrik Nöroşirürji

bulletAraknoid kist
bulletNöral tüp defektleri (meningosel, miyelomeningosel )
bulletGergin omurilik sendromu (tethered kord)
bulletSpinal lipom
Dermal sinüs
bulletAyrık omurilik maformasyonu sendromu
bulletKraniosinostoz
bulletChiari malformasyonu
bulletHidrosefali

Spinal Cerrahi

bulletSpinal Stenoz
bulletLomber ve serikal HNP
bulletSpinal tümörler
bulletSinir kök ve omurilik basıları
bulletSpinal fraktürler

Travma Cerrahisi

bulletKraniofasyal fraktürler
bulletİntraserebral hematom
bulletEpidural veya subdural hematom

 

VİDEOLAR

bulletVasküler
bulletAnevrizma
bulletKarotis endarterektomi
bulletTümör
bulletGBM
bulletMenengioma
bulletPediatrik
bullet3. ventrikülostomi
bulletAquaduktoplasti
bulletSpinal
bulletSpinal tm

 

 

 

Çeşitli

bulletPediatrik nöroşirürji
bulletTarih
bulletKOU
bulletAlanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş | Akademik Kadro | Hastalar için | Hekimler için | Öğrenciler için | Hasta verileri | Akademik | Ulaşım | Nöroşirürji Servisi

 Telif Hakkı veya diğer fikri mülkiyet açıklamalarını buraya yazın.
Bu web ile ilgili sorunlarınız veya sorularınızı drmuratyilmaz@yahoo.com adresine yazın.

Web Design by RoMeLLo
Son güncelleştirilme tarihi: 18/01/06.

Web Counter